Chairmanship | Präsidium

 


president
Lukas Mandl
(MKV: KRW, JNW, AUP; ÖCV: Rt-D, FlP, Vt)

vice-president for finances
Peter Petrus


vice-president for communication and networking
Caroline Singer
Präsident
Lukas Mandl
(MKV: KRW, JNW, AUP; ÖCV: Rt-D, FlP, Vt)


Vizepräsident für Finanzen
Peter Petrus

Vizepräsident für Kommunikation und Netzwerk
Caroline Singer